دیدار مقام بلند رتبه ارتش با خانواده‌های شهدا و جانبازان اهل تسنن