دستور مهم رئیسی به وزارت نفت درپی حمله سایبری به پمپ بنزین ها/ هدف از این اقدام مختل کردن زندگی مردم بود