وزیر خارجه فرانسه: آمریکا و استرالیا دروغ می‌گویند