پایان بدون گل نیمه نخست دیدار استقلال و پرسپولیس

پایان بدون گل نیمه نخست دیدار استقلال و پرسپولیس