آمریکا: مذاکرات وین باید از نقطه‌ای که متوقف شده بود، آغاز شود