چرا مجلس ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به دولت داد؟

چرا مجلس ضرب‌الاجل ۲۰ روزه به دولت داد؟