تعریف و تمجید رسانه‌های اسپانیایی از «قهرمان» فرهادی