طراحی.تولید و اجرای انواع فرم های …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …صندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801

به یاد «مهشاد کریمی»، خبرنگار فقید ایسنا+ فیلم