اموزشگاه زبان فرانسه شرق تهرانفروش مغازه 142 متری در بولوار ملت …همکاری برای دورکاری از سراسر کشورآموزش درآمد دلاری توسط معامله در …

آقای قالیباف این حرفتان شوخی بیمزه ای است