ابتلای کرونا در مهر 1400 بالاتر از ماه‌های 99 + نمودار