رویترز: فروش فرآورده‌های نفتی از صادرات نفت‌خام ایران سبقت گرفت