تزریق ۷۸۱ هزار و ۹۲۸ دُز واکسن کرونا در کشور در شبانه روز گذشته