اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تلاش بی فایده دولت برای سرکوب نرخ سود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  اکوایران، نرخ سود بازار بین بانکی در هفته های اخیر روندی صعودی داشته و در هفته اخیر بیشترین رشد هفتگی را در مقایسه با 5 ماه گذشته داشته است. به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار همزمان به مدیریت حساب نقدینگی بانک ها می پردازد. این نهاد با توجه به هدف گذاری سقف 20 درصدی نرخ سود بین بانکی اقدام به بسط بیشتر پول در بازار باز کرده تا از این طریق بتواند مانع از رشد نرخ سود بین بانکی در بازار شبانه شود. ماهیت انقباضی عملکرد بانک مرکزی در بازار های مالی سال 1401 در نیمه دوم سال گذشته روند تزریق پول در بازار باز افزایش یافته و از کانال هفتگی 70 همت فراتر رفت.این رقم در ابتدای سال جاری به 90 هزار میلیارد تومان رسیده که قله بسط نقدینگی در این بازار در تاریخ برگزاری آن بوده است. در سال جاری اما این روند کاهشی شده و مسیری نزولی را در پیش گرفته است. در هفته پایانی اردیبهشت ماه این رقم در سطح 83 هزار و 850 میلیارد تومان به ثبت رسید. موازی با این بازار، بانک مرکزی در بازار شبانه نیز اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها می کند. در این بازار تاریخ سررسید وام دهی این نهاد به بانک های دارای کسری ، پایین تر بوده و به نوعی بانک مرکزی در این معاملات ماهیتی منفعل دارد. اعتبارات قاعده مند در این بازار علامتی از تزریق نقدینگی بانک مرکزی به بانکها بوده که نرخ سودی 22 درصدی دارد. این تزریق در هفته گذشته در سطح 930 میلیارد تومان ثبت شد. بررسی مجموع بسط نقدینگی در بازارهای مالی نشان می دهد این رقم در حال کاهش بوده و در هفته گذشته در کانال 84 همت قرار گرفته است. این در حالی است که در هفته های نخست به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده بود.  اما شاخص مهم در این بازار را برخی کارشناسان خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار ها می دانند. در همین رابطه در بازار های مالی هفته گذشته مشاهده می شود تمام هفته های اخیر ماهیت خالص عملکرد این نهاد در دو بازار بین بانکی و بازار باز انقباضی بوده است. از آنجا که معاملات در این بازار همواره با داد و ستد اوراق صورت می گیرد. هر بسط پول پس از فرارسیدن تاریخ سررسید آن توام با قبض آن خواهد بود. در همین رابطه معاملات بازار باز  و بازار بین بانکی در هفته های اخیر نشان می دهد بانک مرکزی به صورت خالص 3 هزار و 580 میلیارد تومان نقدینگی از بانک ها قبض کرده است. بررسی معاملات نشان می دهد از 7 هفته گذشته تاکنون ماهیت عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی همواره انقباضی بوده و در هفته گذشته در منفی ترین هفته خود در سال جاری قرار داشته است. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی در این بازار همچنان مسیری صعودی را می پیماید. رکوردزنی نرخ سود بین بانکی در هفته پایانی اردیبهشت 1401 برخی تحلیلگران کاهش بسط بانک مرکزی در بازار باز و انقباضی بودن ماهیت عملکرد این نهاد در بازارهای مالی را نتیجه بهبود شرایط نقدینگی بانک ها  می دانند. در صورتی که انتظار می رفت با کاهش بسط پول در بازارهای مالی نرخ سود بین بانکی نیز افت قابل ملاحظه ای پیدا کند،‌ اما این رقم در هفته گذشته سیری صعودی داشته و به بالاترین سطح خود از ابتدای دی ماه 1400 تاکنون دست پیدا کرده است. این شاخص در هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه امسال برابر با 20.57 درصد بوده و از هفته قبل خود در حدود 0.12 واحد درصد بیشتر شده است. این در حالی است که هدف گذاری بانک مرکزی سقف 20 درصدی را اساس معاملات خود در بازارهای بین بانکی قرار داده بود که هنوز محقق نشده است.     همچنین بخوانید رکوردزنی ادامه دار بانک مرکزی در پول پاشی +نمودار رکوردزنی بازار باز در هفته اول اسفند 1400 پنجمین رکورد متوالی در بازار باز قبض و بسط نقدینگی در بازار باز