طالبان: موسیقی حرام مطلق است/آغاز شلاق زدن موزیسین ها!

طالبان: موسیقی حرام مطلق است/آغاز شلاق زدن موزیسین ها!