واردات ۸۶ درصد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰/ افزایش 21 درصدی واردات