علائم این بیماری مرگبار را بشناسید/ سل از چه طریق منتقل می شود؟