افشاگری دستیار امیرعبداللهیان از مذاکرات پنهانی با طالبان/ به اشرف غنی گفتیم اگر ائتلاف نکند طالب به قدرت می رسد