توئیت جدید اسنودن به زبان فارسی: گربه‌ها محبوب هستند