اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عقب نشینی بورس از خرید اوراق در دومین هفته متوالی!
به گزارش اقتصادنیوز ، خرید و فروش اوراق بدهی دولتی در اولین هفته بهمن ماه 1400 به  100 میلیارد تومان رسیده و برای دومین هفته متوالی بورسی ها در خرید اوراق هیچ سهمی نداشتند.  بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی برگزار شده و هدف از برگزاری آن تامین کسری بودجه دولت از مسیری غیر تورمی است. در این بازار دولت اوراق خود را به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه فروخته و از این طریق درآمدزایی می کند. سطح پایین خرید اوراق بدهی دولتی در اولین هفته بهمن در اولین هفته بهمن ماه دولت توانست تنها 100 میلیارد تومان اوراق بفروشد که البته از هفته گذشته 60 میلیارد تومان بیشتر بود اما باز هم در مقایسه با سایر مراحل برگزاری حراج در سطح پایینی قرار داشته است. تنها مشتریان در مرحله بیست و نهم حراج اوراق بدهی دولتی بانک ها بوده اند و تمام اوراق را این دسته از مشتریان خریداری کرده اند. در همین رابطه برای دومین هفته متوالی بورسی ها در خرید اوراق بدهی دولتی سهمی نداشتند. در هفته گذشته نیز تمام اوراق را نهادهای مالی خریداری کردند. نرخ سود نامتناسب با تاریخ سررسید اوراق  در مرحله بیست و نهم حراج اوراق بدهی در هفته اول بهمن ماه 5 هزار و 810 میلیارد تومان اوراق ارائه شده که نرخ سود آن ها حداقل 21.78 درصد بوده است. اما تاریخ سررسید ثبت شده در آن ها تقریبا سه ساله به ثبت رسیده است. درهمین رابطه اراد 94 سررسید آن آبان 1403 بوده نرخی سودی معادل با 21.98 درصد داشته و اراد 96 نیز که سررسید آن تیرماه 1403 بوده است نرخ سود آن برابر با 21.78 درصد بوده است.  همسانی اوراق ثبت شده در دو هفته متوالی و  فروش پایین اوراق در این بازار نشان از ترکیب نامتناسب اوراق برای مشتریان داشته است.  به عبارت دیگر خریداران در این بازار انتظار دارند یا تاریخ سررسید پایین تر باشد یا نرخ سود فرا تر از سطح 22 درصد قرار بگیرد.  در نهایت در مجموع هفته های برگزاری این بازار تماما 66 هزار و 190 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد. باتوجه به مجوز 50 هزار میلیاردی اخذ شده توسط دولت در ابتدای پاییز امسال، باید تاپایان سال جاری 27 هزار و 55 میلیارد تومان دیگر اوراق بفروش برساند.  همچنین بخوانید آبان کم فروغ بانک‌ها +نمودار شناسایی محرک خرید اوراق دولتی +جدول کاهش تمایل مشتریان به خرید اوراق بدهی هتریک صفر در تامین کسری بودجه