انتقاد شدید از سفر وزیر جنگ اسرائیل به مغرب/ هدف گانتز چیست؟

انتقاد شدید از سفر وزیر جنگ اسرائیل به مغرب/ هدف گانتز چیست؟