وزیر خارجه انگلیس باهمتای صهیونیست خود گفت‌وگو کرد