ادعای تازه داعش: شیعیان و دیگر گروه‌های سنی مرتد هستند، ما تنها پیروان اسلام هستیم!