اقدام وحشتناک طالبان در هرات/ اعدام 4 نفر در  ملاء عام!