رایزنی مقامات ارتش ترکیه و عراق درباره تحولات منطقه

رایزنی مقامات ارتش ترکیه و عراق درباره تحولات منطقه