وزیر خارجه سوریه: منشور سازمان ملل با وجود آمریکا بی معنی است