یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


در مشهد، مسیر آبراهه ها یا فروخته شده یا در آن ساخت و ساز شده؛ همین هم باعث فوت هموطنان مان در سیل اخیر شد / تمام مسیرها را ساختمان و بلوار کرده اند، وگرنه طبیعت کار خود را بلد بود / شانس آوردیم این سیل در تهران نیامد / هفت مورد مشابه مسیر «سیدی» مشهد در پایتخت داریم
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ / سایت انتخاب / اجتماعی

در مشهد، مسیر آبراهه ها یا فروخته شده یا در آن ساخت و ساز شده؛ همین هم باعث فوت هموطنان مان در سیل اخیر شد / تمام مسیرها را ساختمان و بلوار کرده اند، وگرنه طبیعت کار خود را بلد بود / شانس آوردیم این سیل در تهران نیامد / هفت مورد مشابه مسیر «سیدی» مشهد در پایتخت داریم

بیت اللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی درباره تأثیر تجربه انسانی در ایجاد سیل مشهد اشاره کرد: در خصوص سیل، به ویژه سیلاب‌های ناگهانی شهری مانند مشهد و شیراز که اگر دقت کنید، انسداد مسیر، تجاوز به بستر آبراهه‌ها، ساخت و ساز‌های بی رویه موجب تنگی و یا انسداد آبراه‌های طبیعی شده و خسارت را بیشتر کرده است. اگر علت این حوادث ریشه‌یابی شود، در حالت طبیعی هیچوقت چنین خسارتی ایجاد نمی‌شد. مثلاً در شهر مشهد آبراهه‌ها به سمت رودخانه کشف‌رود بودند و آب روان کلی شهر را به سمت جنوب می‌برد. این مسیر‌ها یا فروخته و یا ساخته شده است. عوارض این اقدامات را در فوت هم وطنانمان در سیل می‌بینیم. این حوادث درس‌های بزرگی برای ما دارد.