سه شنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 21 May, 2024


تذکر رهبری در جهت ترمیم طرح است نه تعطیل آن / محرومیت هنجارشکنان از برخی حقوق اجتماعی لازم است؛ شورای نگهبان، تایید قانون قوی و همه جانبه در خصوص جرایم را تسریع کند / فناوری هوشمند بسیاری از منازعات و آشوب‌ها را از کف خیابان جمع می‌کند / تجربه چهارراه، ولی عصر و ایستگاه‌های مترو نشان داد می‌توان از توان تشکل‌ها و نیرو‌های مردمی بهترین کمک را گرفت
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت انتخاب / ...

تذکر رهبری در جهت ترمیم طرح است نه تعطیل آن / محرومیت هنجارشکنان از برخی حقوق اجتماعی لازم است؛ شورای نگهبان، تایید قانون قوی و همه جانبه در خصوص جرایم را تسریع کند / فناوری هوشمند بسیاری از منازعات و آشوب‌ها را از کف خیابان جمع می‌کند / تجربه چهارراه، ولی عصر و ایستگاه‌های مترو نشان داد می‌توان از توان تشکل‌ها و نیرو‌های مردمی بهترین کمک را گرفت

خبرگزاری فارس نوشت: درباره طرح اخیر پلیس در خصوص حجاب نوشت: تذکر رهبری در جهت ترمیم نه تعطیل طرح است پس نباید تذکر رهبری را به معنای مخالفت با کلیت طرح تفسیر کرد.