پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


معاون رئیسی: درج نام مادر روی کارت ملی منتفی شد
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت انتخاب / سیاسی

معاون رئیسی: درج نام مادر روی کارت ملی منتفی شد

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در مورد درج نام مادر در کارت ملی مراحلی را پیش رفتیم ولی گفتند این کارت ها دارد منسوخ می شود و اصلا قرار است هیچ نامی در کارت‌های جدید نیاید.