پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


ویدیو / بازسازی صحنهٔ زورگیری در بزرگراه صدر
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / سایت انتخاب / ...

ویدیو / بازسازی صحنهٔ زورگیری در بزرگراه صدر

متهمانی که ۲۱ فروردین در بزرگراه صدر زورگیری کرده بودند بعد از دستگیری امروز برای بازسازی صحنهٔ جرم به بزرگراه صدر آمدند.