یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024


تماشا کنید: همه دنیا دنبال این راکتورهای کوچک و ارزان
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ / سایت انتخاب / ...

تماشا کنید: همه دنیا دنبال این راکتورهای کوچک و ارزان

این پدیده قرار است امید بزرگ بعدی برای انرژی هسته ای باشد، چنین تکنولوژی ای تمام مشکلات انرژی هسته ای سنتی را حل می کند و آن را ارزان تر، سریعتر، کوچکتر، ایمن تر و احداثش را آسانتر می کند.