معاینه بایدن برای اطمینان از سلامت ذهنی/ علت سرفه های رئیس جمهور چیست؟