آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسبرگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …برس سیمیکامپیوتر i5-2400

ترکیه علیه پ.ک.ک در شرق این کشور دست به عملیات جدید زد