آذری جهرمی به خبر مدیرعاملی‌اش در پرسپولیس واکنش نشان داد