تصادفی مرگبار در محور کاشان- اصفهان/ 8 نفر کشته شدند

تصادفی مرگبار در محور کاشان- اصفهان/ 8 نفر کشته شدند