سردار حاجی‌زاده: عهد بسته‌ایم آمریکا را از منطقه اخراج کنیم