رحیم پور ازغدی: آیت الله هاشمی کجا، احمدی نژاد کجا /رهبری نگفتند احمدی نژاد را بیشتر قبول دارم