اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رکورد تاریخی نرخ سود در بازار باز +جدول
به گزارش اقتصادنیوز، حجم عملیات بازار باز در هفته دوم تابستان تغییر چندانی را با هفته قبل نداشته و تقریبا ثابت ماند. در این هفته بانک ها پیشنهاد 85 همتی به بانک مرکزی داده که با 59 هزار  و 900 میلیارد تومان آن  موافقت شد. بررسی عملیات بازار باز نشان می دهد میزان بسط پول در این هفته تقریبا ثابت بوده و تغییری را باهفته اول تیر ماه نداشته است. ثبات بسط پول در بازار باز هفته دوم تیر ماه به طور کلی در بازار باز بانک ها اوراق خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز بنابر سیاست های خود با میزان دلخواه موافقت می‌کند. خرید اوراق در این بازار ازسوی بانک مرکزی به معنای بسط نقدینگی قلمداد شده که در این هفته به 69.8 درصد رسیده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی از میان اوراق عرضه شده در بازار تنها 59 هزارو 900 میلیارد تومان را خریداری کرده است. اتفاق مهم دیگر در این بازار سیر صعودی نرخ سود بازار باز است. نرخ سود درمعاملات بازار باز به معنای آن است که بانک ها اوراقی که به بانک مرکزی فروخته اند باید در تاریخ سررسید معلوم شده یعنی هفت روزه با احتساب نرخ سود معلوم شده دوباره از بانک مرکزی خریداری کنند. این نرخ در بازار باز از اهمیت بالایی برخوردار بوده و می تواند یکی از سیگنال های تغییر در نرخ سود بازار بین بانکی باشد. طبق آمار بانک مرکزی این شاخص در هفته دوم تیر ماه برابر با 20.3 درصد ثبت شده که بیشترین میزان آن درتاریخ بازار باز بوده است. رشد معاملات در بازار بین بانکی هفته دوم تابستان در کنار بازار بازبانک ها نیازهای مسمتر خود را در بازاربین بانکی نیز مرتفع می سازند. از آن جا که این بازار برای رفع نیازهای کوتاه مدت برگزار می شود به آن بازار شبانه نیز می گویند. نرخ سود در بازار شبانه در کوریدور 14 تا 22 درصد قرار داشته که اعتبارات قاعده مند، همان بسط پول بانک مرکزی در بازار شبانه، برابر با 7 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است .این رقم در مقایسه با هفته قبل تقریبا 83 درصدافزایش پیدا کرده است.   همچنین بخوانید تداوم تزریق بالای پول در بازار باز پنجمین رکورد متوالی در بازار باز نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار 1401 +جدول ثبات کانال بسط پول بانک مرکزی در بازار باز /نرخ سود صعودی شد