خودکشی فوتسالیست ها از ترس مرگ/ ایران به خودش باخت نه قزاق ها!