هشداررهبر نهضت اسلامی نسبت به تلاش دشمنان برای تفرقه‌افکنی