اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طعنه قائم مقام اسبق وزارت خارجه به امیرعبداللهیان