ثبت سومین سقوط بزرگ شاخص‌های بورس تهران در سال 1400