مقام طالبان: به تعهد عدم اقدام علیه سایر کشورها پایبندیم