علت اخلال در پمپ بنزین ها از زبان وزیر کشور/ برای آبان برنامه ریزی کردند