پافشاری ایران بر مواضع خود/وزیر خارجه: آمریکا راهی جز رفع تحریم ها ندارد

پافشاری ایران بر مواضع خود/وزیر خارجه: آمریکا راهی جز رفع تحریم ها ندارد