زمانی می گفتند راه ولایت فقیه از احمدی نژاد می گذرد

زمانی می گفتند راه ولایت فقیه از احمدی نژاد می گذرد