یک سمت جدید در وزارت نفت/ پیگیری تهاتر نفت با کالا کلید خورد