اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همه اختیارات دولت رئیسی ، دست امپراتوری سعید جلیلی است