مذاکرات هسته‌ای از لحظه تعلیق در 30 خرداد آغاز می‌شود

مذاکرات هسته‌ای از لحظه تعلیق در 30 خرداد آغاز می‌شود