بازار دلار در انتظار روشن‌شدن مسیر مذاکرات

بازار دلار در انتظار روشن‌شدن مسیر مذاکرات