افت قیمت دلار/ سکه به خط حمایتی حساس رسید

افت قیمت دلار/ سکه به خط حمایتی حساس رسید